Convocados os premios de teatro infantil e xuvenil de AGADIC

Publicado por GÁLIX | 12.1.24 Deixa un comentario

 Agadic (Axencia Galega de Industrias Culturais) ten entre as súas funcións estimular a creación, avivar o talento e a capacitación e incitar ao recoñecemento social e económico de artistas e autores e autoras.


En consonancia cos seus obxectivos, co fin de incentivar a creación literaria no eido teatral, ven de convocar:

O XIII premio Manuel María de literatura dramática infantil:

A esta convocatoria poderán concorrer autores e autoras, maiores de idade que presenten:

 • Obras teatrais orixinais e inéditas.

 • Escritas en galego normativo.

 • Dirixido a lectorado infantil.

 • De temática libre

 • De extensión adaptada á duración normal dun espectáculo deste xénero.

 • O galardón terá unha dotación de 6.000.

 • O prazo de admisión de orixinais remata o 30 de abril de 2024


O XVI premio Barriga Verde de textos para teatro de monicreques para público xuvenil.

A esta convocatoria poderán concorrer autores e autoras, maiores de idade que presenten:

 • Textos para teatro de monicreques orixinais e inéditos.

 • Escritas en galego normativo.

 • Dirixido a lectorado xuvenil.

 • De temática libre

 • De extensión adaptada á duración normal dun espectáculo deste xénero.

 • O galardón terá unha dotación de 6.000.

 • O prazo de admisión de orixinais remata o 30 de abril de 2024As autoras ou autores que gañaron a edición anterior non se poderán presentar ao mesmo premio e modalidade no que foron premiados.


Na mesma convocatoria inclúense o XXVII premio Álvaro Cunqueiro para textos teatrais o e o XVI premio Barriga Verde de obras de monicreques para persoas adultas.


ACCESO Á CONVOCATORIA

Publicación máis recente Publicación máis antiga

0 comentarios:

[Comentario blog]