A Xanela de GÁLIX. Carmen Bar Cendón

Publicado por GÁLIX | 20.12.22 Deixa un comentario

Carmen Bar CendónBibliotecaria e socia nº 131.


Foi membro da directiva de GÁLIX e colaborou, como experta en literatura infantil e xuvenil, na elaboración dos catálogos de GÁLIX e nas revistas CLIJ, Festa da palabra silenciada e Revista Galega do Ensino, con artigos sobre lectura e bibliotecas.


Carmen conta de si:

Nacín en Vigo en 1951

Adiqueime ó ensino nos meus primeiros anos de licenciada. Logo din de fuciños co mundo das biblioteca e xa, para min, produciuse o frechazo. 

Durante o período en que Xabier P. Docampo foi presidente de GALIX, formei parte desa directiva, supoño que como vogal de Bibliotecas, pero son incapaz de lembrar que anos foron.

 


E da LIXG respondendo ao 

ACCESO

 

PERCORRIDO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE NARÓN EN RELACIÓN CO LABOR DESENVOLTO NA MESMA POLA BIBLIOTECARIA, CARMEN BAR CENDÓN.

Dende a data da súa apertura, febreiro 1986, ata suspensión de actividades, fins do 2001

 • Febreiro 1986 : Inauguración e apertura ó publico.

 • Xuño 1987 : Celébranse na Biblioteca os “Iºs Encontros de Bibliotecas Públicas Municipais”

 • Outono 1988 : Creación do “Grupo Crítico da Biblioteca “ (rapazas e rapaces entre 10 e 17 anos que, coordenados pola biliotecaria, realizaban críticas de libros, obras de creación, etc. Froito do seu labor, habería de crearse máis adiante a revista “Grup!...Teca”)

 • Novembro 1988 : Asino un artigo sobre a Biblioteca para “Atlántico Diario”

 • Curso 1989/90 : Campaña de Animación á Lectura promovida pola Biblioteca no Concello de Narón

 • Colaboracións varias para a revista da editorial Xerais

 • Xullo 1989 : No contexto das Xornadas Pedagóxicas de Nova Escola Galega, celebradas en Ferrol, presento a comunicación : “A Biblioteca de Narón : relato dunha experiencia”

 • Decembro 1989 : Colexio La Salle de Ferrol : Conferencia : “Pais, fillos e libros : como fomentar unha boa relación“

 • Ó longo dos 90 : Representacións teatrais varias a cargo do Grupo Crítico da Biblioteca : Angels Garriga, Álvaro Cunqueiro, Rafael Dieste…

 • Setembro 1991 : No Nº 31 da Revista CLIJ publico o artigo : “Donde viven los libros : la Biblioteca Pública de Narón “. Na mesma revista hei de colaborar en ocasións varias facendo críticas de libros.

 • 1992 : Publicamos o Nº 0 da revista “Grup…Teca”. Colaboran na mesma, ademais do própios membros do Grupo Crítico, persoas que asisten con certa periodicidade á Biblioteca e teñen algo de interese que aportar (críticas, obras de creación, etc.). No ano 1997, nos foi secuestrado o Nº 5 da revista, que tiñamos xa listo para a imprenta, ó sernos negada a aportación económica precisa para a súa publicación. Iniciábase daquela o papel obstruccionista por parte do Concello de Narón, que aínda hoxe é difícil de explicar…

 • Tamén ó longo dos 90 , participo activamente nos sucesivos “Encuentros de Animadores del Libro Infantil y Juvenil” que anualmente se celebran en Guadalajara, Castilla-La Mancha

 • Curso 1992/93 : Críticas varias de libros para a Revista Galega de Educación

 • Xaneiro 1993 : Na mesma revista, nun monográfico sobre a lectura, publico o artigo : “Cando elas e eles son os protagonistas”

 • Maio 1993 : Imparto un Curso de Animación á Lectura no CEFOCOP da Gándara, Narón

 • Xullo 1993 : Narón : Taller de Lectura para Mulleres Adultas

 • Xaneiro 1994 : Comunicación que presento ao 7º Salón do Libro Infantil e Xuvenil da Coruña : “A experiencia dinamizadora da Biblioteca Pública Municipal de Narón”

 • Novembro 1994 : No contexto da entrega en Ferrol dos Premio Xerais, comunicación : “A Ilustración no libro infantil e xuvenil galego”

 • Participo na elaboración do Catálogo : “ A nosa Literatura Infantil e Xuvenil 1995”, publicado conxuntamente por GALIX e a Consellería de Cultura da Xunta de Galicia.

 • Maio 1995 : Fuenlabrada, comunicación sobre o “Grupo Crítico”

 • Maio 1995 : Artigo no Nº 133 de “Primeras Noticias de Literatura Infantil y Juvenil” : “Autoras Galegas 1985-1995”

 • Maio 1996 : Formo parte do Xurado do Premio Rañolas de Literatura Xuvenil convocado polo Concello de Chantada.

 • Xuño 1996 : Na Feira do Libro de Ferrol, Agustín Fernández Paz invítame a presentar o seu libro “Cartas de Inverno”

 • Xuño 1996 : Xº Aniversario Feria del Libro de Fuenlabrada. Comunicación : “Los encuentros con las autoras y autores : la experiencia en la Biblioteca Pública”.

 • Colaboracións en varios números da revista “Festa da Palabra Silenciada”, realizando críticas de libros.

 • Outubro 1996 : No contexto dunhas xornada organizadas polo Ateneo de Ferrol, baixo o título “Novos camiños na literatura Infantil”, presento a comunicación : “A literatura Infantil e Xuvenil, a Nosa Literatura Infantil e Xuvenil”.

 • Novembro 1996 : Vigo : O Centro UNESCO de Galicia invítame a presentar a revista Grup!...Teca, da Biblioteca.

 • Entre 1997 e 1999 : Colaboro asiduamente coa revista Peonza, da Asociación Cultural do mesmo nome. Santander, Cantabria.

 • Abril 1998 : Facultade de Biblioteconomía da Univ. da Coruña, Campus de Ferrol : Ponencia : “A Biblioteca Pública de Narón : formación, asentamento, situación actual e perspectivas”.

 • Setembro 1998 : Participo nos IX Encontros Pedagóxicos de Ferrolterra, organizados pola CIG-Ensino e a ASPG. Comunicación : “ A Biblioteca Pública de Narón : relato dunha experiencia, a práctica”.

 • Outubro 1999 : Artigo para o xornal O Comarcal : “A quen lle importan as bibliotecas?”

 • Abril 2001 : Facultade de Biblioteconomía de Ferrol, ponencia : “ A profesión bibliotecaria : a vida nunha biblioteca pública”

Ó longo de 16 anos de traballo na Biblioteca, máis de 100 autoras e autores, basicamente galeg@s, pero non só, pasaron pola mesma, nalgún caso en máis dunha ocasión. Non querería deixar a ninguén no tinteiro, pero as e os que paso a mencionar son quizais os máis recoñecidos, debo engadir que “son tod@s @s que están, pero non están tod@s @s que son”. A varias e varios deles chegaríalles o recoñecemento público moitos anos despois.

Sego unha relación cronolóxica aproximada do momento en que pasaron pola Biblioteca.

Narradoras/es

Suso de Toro, Mª Victoria Moreno, Darío Xohán Cabana, Mª Xosé Queizán, Helena Villar Janeiro, Manuel Rivas, Paco Martín, Xoán Ignácio Taibo, Xabier P. Docampo, Agustín Fernández Paz, Xoán Babarro, Ana Mª Fernández, Úrsula Heinze, María García Yáñez, Sabela Álvarez Núñez, Pepe Carballude, Miguel Suárez Abel, Andrés García Vilariño, Palmira G. Boullosa, Miguel Vázquez Freire, Xavier Alcalá, Marilar Aleixandre, Joan Manuel Gisbert, Fina Casalderrey, Blanca Quintanilla, Marina Mayoral, Lola González, Antón Cortizas, Gloria Sánchez, Alfonso Álvarez Cáccamo, Sabela Mouriz Barja, Henrique Dacosta López.

(Como é ben sabido, entre elas e eles hai poetas, ensaístas, etc.)

Poetas

Ana Romaní, Xosé Mª Álvarez Cáccamo, Ramiro Fonte, Luz Pozo Garza, Miguel Anxo Fernán-Vello, Pilar Pallarés, Cesáreo Sánchez Iglesias, Xavier Seoane, Manuel María, Claudio Rodríguez Fer, Chus Pato, Manuel Forcadela, Francisco Salinas Portugal, Marica Campo, Ánxeles Penas, Marta Dacosta, Helena de Carlos, Luísa Villalta, Eduardo Estévez, Sonia Guillén, Conchi Sedano.

As/os (daquela) Novísimas e Novísimos da Literatura Galega

Felipe Riola Parada, Carlos Vila Sexto, Yolanda Castaño, Xosé Manuel Lema Mouzo, Rafa Villar, Paula Carballeira, Emma Couceiro, Olga Novo, Inma López Silva, María Canosa, Verónica Martínez Degado, Lupe Gómez, Estevo Creus Andrade, Celso Fernández Sanmartín.

Ilusradoras/es

Xaquín Marín, Penélope Ares, Xulia Barros, Xan López Domínguez, Miguelanxo Prado, Manolo Uhía.

Ensaístas

Felipe Senén, Xosé María Dobarro Paz, Xan Rodríguez Silvar, Bernardo Máiz Vázquez, Francisco Rodríguez Sánchez, Miguel Mato Fondo, Pilar García Negro, Mª Jesús Fernández Fernández, Carmen Fernández Sanjulián, Mª do Carme Panero, Carmen Blanco, Encarna Otero Cepeda, Xosé Antonio Tarrío Fernández, Camiño Noia, Laura Tato Fontaíña, Francisco Pillado Mayor, Fernado Torreiro, Delia Vázquez, Andrés Sobrino, Xan Ramírez.

Con motivo do 500 Aniversario do Descubrimento celébranse na Biblioteca varias sesións de contacontos no que participan persoas orixinarias de diferentes países latinoamericanos : Chile, Cuba, Argentina, Uruguay, Brasil…

Grupos de Teatro, Animación e outros que colaboraron asiduamente coa Biblioteca

“Xalgarete”, “Kukas”, Colectivo “Caroza”, “Catacrok”, “Xirandola”, “Trinke Trinke”, así como O Clube de Montaña Ferrol.Publicación máis recente Publicación máis antiga

0 comentarios:

[Comentario blog]