GÁLIX REIVINDICA

Publicado por GÁLIX | 15.7.20 Deixa un comentario


GALIX (Asociación Galega do Libro Infantil e Xuvenil) subscribe as reivindicacións (un 2% do orzamento anual da Xunta de Galicia para a Cultura e unha consellería que non comparta competencias con outras a áreas alleas) que as asociación que representan o sector do libro (AGE, AELG, FGL) teñen presentado por contar entre os nosos asociados e asociadas con editoriais, escritores/as e librarías, así como ilustradores/as, tradutores/as e mediadores  en xeral (críticos, profesorado, bibliotecarios/as, familias...).
En relación ao libro infantil e xuvenil, especificamente, querermos deixar constancia da boa calidade que ten demostrado a pesar de non contar cos apoios que precisa un sector creativo con relativamente pouca historia e que nos últimos dez anos, debido ao decreto de plurilingüismo, veu limitadas as súas posibilidades, como se demostra no número de edicións e exemplares que van diminuíndo na última época ata quedar por debaixo dos libros publicados en éuscaro. Preocúpanos o número de lectores e falantes dunha lingua que é patrimonio da humanidade e herdo propio, e que a nosa asociación ten a obriga de defender tal e como recollen os seus estatutos.
Debemos manter ese público lector e eses falantes, igual que necesitamos para que o noso libro infantil manteña o nivel de calidade en todos os tramos de idade e todos os xéneros xa acadados, como demostra a acollida nacional e internacional de moitas das nosas obras traducidas e premiadas.. Por iso, facemos públicas as nosas debilidades para que poidan actuar en consecuencia as administracións de cada un dos niveis, as persoas mediadoras e os/as mecenas tan necesarios/as. 
Reivindicamos programas institucionais para aumentar os fondos en galego das bibliotecas públicas, municipais, escolares e privadas.
É necesario crear conciencia cidadán para que se merquen libros e se agasallen aproveitando calquera ocasión, aumentando así o nivel lector da rapazada e para que poidan crear a súa biblioteca persoal e familiar onde o libro galego teña un lugar especial.
Reivindicamos a visibilidade nas librarías, nos medios de comunicación, nos escaparates, nas recensións dos xornais e nas críticas das revistas.
Necesitamos que se compensen aqueles xéneros e tramos de idade onde existen baleiros Adiantamos posibilidades de promoción mediante a recomendación e o traballo con eles por parte dos mediadores, a publicación por parte das editoras e o fomento por medio de apoio ás edicións ou compra de exemplares:
  • Libro informativo
  • Banda deseñada infantil
  • Teatro infantil e xuvenil
  •  Poesía infantil e xuvenil
  •  Libro infantil con pestanas, fiestras, solapas, despregables ou pop – ups


Publicación máis recente Publicación máis antiga

0 comentarios:

[Comentario blog]