A OEPLI PRESENTA NOVE LIBROS PARA A LISTA DE HONRA DA IBBY 2020

Publicado por GÁLIX | 13.9.19 Deixa un comentario
A OEPLI (Organización Española para o Libro Infantil e Xuvenil), sección española do IBBY (International Board on Books for Young People), en colaboración co Ministerio de Cultura y Deporte presentará os títulos para a Lista de Honra da IBBY.
Cada dous anos, a Lista recolle unha escolma de libros de recente publicación propostos polas Seccións da IBBY, pola súa relevancia, interese e calidade, en tres modalidades: escritores/as, ilustradores/as e tradutores/as.
A OEPLI, por ter máis dun idioma oficial, presenta catro libros nas modalidades de escritores/as e tradutores/as e un título para a de ilustradores/as.
Desta escolla derívase unha maior divulgación e coñecemento destes títulos e, consecuentemente, un aumento do número de traducións e de edicións estranxeiras de libros de calidade para nenos/as.
Durante os Congresos da IBBY preséntase o catálogo e expóñense as obras. Unha vez que
remata, os libros, viaxan por todo o mundo en exposicións e feiras de libros e inclúense nas coleccións permanentes da Lista de Honra que están na International Youth Library de Munich, o Swiss Institute for Child and Youth Media de Zurich e na Bibiana Research Collection en Bratislava, na JBBY Tokyo e na Northwestern University en Evanston, Illinois.”
Esta selección ofrece unha visión das diversas contornas culturais, políticas e sociais nas que os
nenos e nenas viven e medran e pode ser utilizada por mediadores que participan no desenvolvemento de programas educativos e de alfabetización e iniciativas editoriais para
implementar coleccións exemplares.

Títulos presentados pola OEPLI  para a LISTA DE HONRA DA IBBY 2020
MODALIDADE DE ESCRITORES/ASMODALIDADE DE TRADUTORES/AS

MODALIDADE DE ILUSTRADORES
Publicación máis recente Publicación máis antiga

0 comentarios:

[Comentario blog]